Logo stowarzyszenia turystyki wiejskiej Dolina Baryczy

Obserwacje ptaków

Strona Główna

Staw Grabownicaptaki

Nad stawem Grabownica, koło miejscowości o tej samej nazwie, stoi wieża obserwacyjna nazwana Wieżą Ptaków Niebieskich. To konstrukcja o niemal piętnastometrowej wysokości i z platformami widokowymi na trzech piętrach. Dojście: opuszczając Grabownicę w kierunku Czatkowic, idziemy drogą asfaltową; na zakręcie przy jazie, kierując się oznaczeniami ok. 100 m ścieżką do widocznej z drogi wieży na brzegu stawu.

Staw Słupicki Stary

Przed wjazdem od strony Milicza do miejscowości Ruda Milicka stoi czatownia „Pod Rdzawoszyim”. Jej nazwa związana jest z licznie występującymi na stawie perkozami rdzawoszyimi. Dojście: z Rudy Milickiej drogą w stronę Milicza; 350 m na zachód od ostatnich budynków po północnej stronie drogi stoją tablice edukacyjne i czatownia nad stawem.

Staw Polny

Czatownia znajduje się na południowo-wschodnim brzegu Stawu Polnego. Dojście: spod gospodarstwa rybackiego w Stawnie na wschód drogą na Dyminy, po 1,2 kilometra po lewej stronie dostrzec można tablice edukacyjne i czatownię.

Staw Gadzinowy Duży

Czatownia, będąca jednocześnie elementem ścieżki przyrodniczej, zlokalizowana jest na południowo-wschodnim brzegu stawu. Dojście: w miejscowości Nowy Zamek na wysokości szkoły drogą gruntową na zachód (razem z zielonym szlakiem pieszym i ścieżką przyrodniczą). Po ok. 300 m widoczna czatownia na grobli nad stawem.

Staw Trzcielin Nowy

Przy stawie Trzcielin Nowy w pobliżu miejscowości Trzcieliny stoi niewielka wieża widokowa. Dojście: ze wsi Trzcieliny drogą asfaltową na południe; sto metrów od ostatnich budynków skręcamy na południowy wschód w drogę do Dębnicy; po 150 m widoczna będzie wieża nad

facebook