Logo stowarzyszenia turystyki wiejskiej Dolina Baryczy

Spływy kajakowe

splywBarycz to malownicza rzeka o długości 139 km, charakteryzująca najmniejszym spadkiem w Polsce (ok. 0,035%), której źródła znajdują się w bagnach na południe od Ostrowa Wielkopolskiego i która stanowi prawy dopływ Odry. Rzeka Barycz w przeważającej mierze płynie, łagodnie meandrując, pośród malowniczych podmokłych łąk i lasów Doliny Baryczy, co czyni z niej idealną przestrzeń do uprawiania turystyki kajakowej, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi i początkujących kajakarzy. Bogactwo nadbaryckiej flory i fauny sprawia, że spływy Baryczą zamieniają się w niezwykłe spotkania z naturą – trasy wyznaczone są na terenach rezerwatu ornitologicznego Stawy Milickie oraz Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, będących siedliskiem ok. 300 gatunków ptaków. Rzeka Barycz jest rzeką spławną od miejscowości Odolanów aż do jej ujścia do Odry. W niektórych okresach czasowych na rzece występują utrudnienia dla kajakarzy, polegające na niedoborze wody, co powoduje, że odcinek Sułów – Żmigród może okazać się niespławny. Zapraszamy również na spływy kajakowe przepięknymi dopływami Baryczy oraz Młynówką Sułowską.

 


facebook