Logo stowarzyszenia turystyki wiejskiej Dolina Baryczy

Turystyka piesza

Strona Główna

Tekst: Dolina Baryczy Przewodnik po niezwykłościach przyrody, pod redakcją Joanny Lamparskiej.

Jeden z najciekawszych szlaków pieszych to szlak niebieski „Archeologiczny”. Na trasie liczącej ponad sto kilometrów łączy leżące wzdłuż Baryczy – miejscami już uregulowanej a miejscami dzikiej i meandrującej – wczesnośredniowieczne grodziska. Prowadzi od Urazu przez Wińsko i Wąsosz, a dalej przez Żmigród, Sułów, Milicz do Możdżanowa, skąd skręca na południe do Grabowna Wielkiego. Na terenie Doliny Baryczy prowadzi przez kasztelański gród w Sądowlu, gród w Kędziach, zamek w Żmigrodzie i grodzisko w Żmigródku. Łączy jednak nie tylko obiekty archeologiczne, ale i najciekawsze miejsca pod względem przyrodniczym: najciekawsze kompleksy Stawów Milickich, Olszyny Niezgodzkie, pozwala dojść na Wzgórza Czarownic i nad staw Mewi Duży. Ciekawy odcinek tego szlaku wiedzie wzdłuż nieuregulowanej Baryczy od Sułowa do Milicza, przez grodzisko w Kaszowie. Od Milicza do Gądkowic szlak prowadzi wałem Baryczy, mija grodzisko Chmielnik w Miliczu, w Lelikowie oraz miejsce po zamku w Nowym Grodzisku. Po stronie wielkopolskiej szlakiem tym można dotrzeć do dębu Jan koło Możdżanowa – najgrubszego w dolinie Baryczy.

szlak-czerwony Równolegle do szlaku niebieskiego biegnie szlak czerwony „Zamkowy”, na trasie liczącej czterdzieści dwa kilometry: Milicz – Ruda Milicka – Krośnice – Wzgórze Joanny – Sułów – Żmigród. Łączy ze sobą nadbaryckie zamki w Żmigrodzie, Sułowie i Miliczu oraz neogotycki zameczek myśliwski wzorowany na wieży rycerskiej na Wzgórzu Joanny. Znaleźć można przy nim również zamki, które istnieją już tylko w legendach, jak ten zatopiony przez wody stawu Przystań.

szlak-zielony Szlak zielony „Rezerwatów przyrody” prowadzi ze Zdun przez Milicz do Skoroszowa. Na długości czterdziestu kilo-metrów przecina Dolinę z północy na południe, pokazuje jej całą różnorodność i rozmaitość środowisk roślinnych, które rozwinęły się w różnych warunkach. Szlak wprowadza w sam środek rezerwatu „Stawy Milickie”, przechodzi przez grądy koło Wałkowej rosnące na skraju Doliny i morenowych wzgórz (proponowany rezerwat) oraz przez buczyny porastające wierzchowiny tych wzgórz chronione w rezerwacie „Wzgórze Joanny”. Następnie doliną Brzeźnicy, proponowaną pod ochronę rezerwatową ze względu na zachowany las łęgowy, schodzi ze wzgórz na południe. Szlak ten pozwala na odbycie ciekawych wędrówek z OSiR w Karłowie.

szlak-zolty Żółty szlak dookoła Milicza pozwala na odbycie całodziennej wędrówki po najciekawszych miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie miasta: łączy ze sobą OSiR w Miliczu – Karłowie, park milicki, grobowiec Andrzeja von Maltzana, stanowisko azalii pontyjskiej koło Kątów, punkt widokowy w Stawcu, jaz w Sławoszowicach. Ze względu na kwitnące krzewy rododendronów i akacji najlepiej wybrać się nim na wycieczkę na przełomie maja i czerwca.

szlak-zielony Szlak barokowych fundacji Hatzfeldtów, znakowany kolorem zielonym, łączy ze sobą najciekawsze barokowe kościoły ufundowane przez książęcą rodzinę ze Żmigrodu. Hatzfeldtowie, którzy otrzymali Żmigród za wsparcie katolickiego cesarza w wojnie trzydziestoletniej, sami wykazywali się gorliwością w szerzeniu katolicyzmu w okresie kontrreformacji, fundowali kościoły, często przy tym zatrudniając znanych architektów. Mimo że są to dość skromne wiejskie kościoły, to jednak często mają oryginalne rozwiązania. Na trasie szlaku jest kościół w Radziądzu, Korzeńsku, Barkowie a także sam Żmigród z ruinami barokowego pałacu i kaplicy zamkowej oraz kaplica św. Krzyża jako rodzinne mauzoleum w kościele parafialnym.

Pomiędzy Antoninem, Przygodzicami i Ostrowem Wielkopolskim znajduje się gęsta sieć szlaków pieszych. Pozwala ona na wiele różnych wariantów wycieczek po lasach i stawach w dawnych dobrach Radziwiłłów.

szlak-czerwony Szlak czerwony o długości trzydziestu czterech kilometrów łączy ze sobą Ostrów Wielkopolski, Czarnylas, Antonin i Mikstat. Zaczyna się przy dworcu w Ostrowie Wlkp. Początkowo prowadzi przez tereny zabudowane i wśród pól, następnie biegnie zachodnim skrajem Stawów Przygodzickich, wzdłuż brzegu stawu Trzcielin Wielki oraz leśnymi duktami.

szlak-czarny Najciekawsze stawy w rejonie Przygodzic łączy ze sobą szlak czarny o długości jedenastu kilometrów, który prowadzi z Przygodzic do Dębnicy. Szlak zaczyna się przy dworcu PKP Przygodzice, przy przeznaczonym na cele rekreacyjne stawie Górecznik. Znajduje się tu m.in. restauracja i minizoo. Po minięciu centrum Przygodzic prowadzi północnym brzegiem stawów Trzcielin Mały, Trzcielin Wielki aż do Trzcielina Nowego z wieżyczką do obserwacji ptaków. Na końcu doprowadza do stawu Dębnica Dolna.

szlak-niebieski Na jednodniową wycieczkę wśród lasów warto polecić niebieski szlak turystyczny tworzący pętlę o długości trzy-nastu kilometrów, zaczynającą się i kończącą przy pałacu w Antoninie. Na trasie szlaku napotkamy liczne Dęby Antonińskie i zagubione wśród lasów stawy.

facebook